НАЧАЛО

 

 

 

ГРУПИ

 

ГАЛЕРИЯ

         

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

                                

 

ДОКУМЕНТИ

 

 

КОНТАКТИ

 

 

 

   Детска градина Първи юни-гр.Панагюрище, създадена преди 40 години, е с богата история, традиции, утвърден престиж и заема достойно място в предучилищното образование и обществения живот на града.

    Мисията на ДГ Първи юни като образователна институция е да бъде професионално подготвено пространство за игра, познание, общуване и творчество, като желани и значими за детето и неговите родители.

    Основна цел на детското заведение е утвърждаването й в търсено и любимо място за живот на детето, гарантирайки насърчаване и развитие на детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения.

    ДГ Първи юни, с капацитет 110 деца, функционира с 4 възрастови групи.За малчуганите се грижат 9 висококвалифицирани учители и 9 служители, които с професионализъм и обич отключват пред децата вратите на познанието, творчеството и добротата.

    Детската градина разполага с отлична материално-техническа база, слънчев, озеленен двор, създаващи благоприятна атмосфера, уют и среда за комфорт и изява на всяко дете.През 2014 година беше открита и нова спортна зала с многофункционална насоченост тук се провеждат не само ситуациите  по физическа култура, но и заниманията по английски език и танци; тук творят децата от групата по приложни изкуства; провеждат се тренировките по футбол. 

     За да създадат условия за развитието на интересите и заложбите на децата, педагогическият екип формира клубове по интереси: Фантазия, Народни танци и Вълшебни майсторийки. 

      В клуб Фантазия децата се занимават с вокално и танцово изкуство.В жанрово отношение репертоарът е доста разнообразен балет, валс, мамбо, испански, руски, украински танци, диско.Така децата не само усвояват различни движения, но и обогатяват музикалната си култура, докосвайки се до характерните ритми и носии на различните народи. Панагюрище познава децата на ДГ Първи юни с многобройните им музикални и сценични участия на мажоретен състав, вокална група и детска танцова формация Фантазия.Многобройни са завоюваните награди на малките танцьори и певци благодарствени писма, грамоти, плакети, медал от националния фестивал Родолюбие, награда и участие в гала концерта на фестивала Кръстопът на музите в София, лауреати на IV-я международен фестивал Приятели на България проведен в Националния дворец на децата град София, организиран от МОМН.Наградата им беше връчена по време на заключителния концерт в курортен комплекс Албена.

      В клуб Народни танци децата разширяват знанията си за българския фолклор.Красивите национални костюми, които имаме в ДГ, допринасят за изграждане на естетически вкус към българските ценности, децата се учат да съхраняват богатството на традициите и обичаите.

    В клуб Вълшебни майсторийкидецата работят в областта на приложните изкуства рисуват, апликират, изработват предмети от различни материали.Целта е да развият сръчност и умения, да изградят добър естетически вкус и творческо самочувствие.

   Екипът на ДГ Първи юниполага много усилия за осъществяване на тясно партньорство с училища, културни и обществени организации.Имаме съвместни концерти с вокална група Средногорска песен, ансамбъл за планинарски песни Еделвайс гр. Пловдив, с градски духов оркестър, смесен хор при читалище Виделина 1865, с ОШИ и др.   Със самочувствие и оптимизъм, днес, екипът на ДГ Първи юни налага хармоничен баланс между традиционните достойнства на детското заведение и търсенето на нови, иновационни решения, гарантиращи превръщането му в територия на детето, любимо и желано място за пребиваване

 
   
    Всички права запазени. 2018