ЗА НАС

 

 

ГРУПИ

 

ГАЛЕРИЯ

         

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

                                

 

ДОКУМЕНТИ

 

 

КОНТАКТИ

 

 

 

 

1. Обществена поръчка за доставка на храни -

ДГ "Първи юни" - 2018 г.

 

 

ОБЯВА

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АДМН.СВЕДЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал. 1,т.1-5 и 7 ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ДЕКЛАРАЦИЯ подизпълнител

ПРИЛОЖЕНИЕ 7-ДЕКЛАРАЦИЯ съгл.подизпълнител

ПРИЛОЖЕНИЕ 10-ДЕКЛАРАЦИЯ чл.обедине

ПРИЛОЖЕНИЕ 11-ДЕКЛАРАЦИЯ изпълнени договори

ПРИЛОЖЕНИЕ 12-ДЕКЛАРАЦИЯ тр.средства13-СПИСЪК помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ 13-СПИСЪК помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ 14-ДЕКЛАРАЦИЯ приемане договор

ПРИЛОЖЕНИЕ 15-ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 16-ДОГОВОР-1

ПРИЛОЖЕНИЕ 17-МЕТОДИКА

ПРОТОКОЛ

 

   
    Всички права запазени. 2018