Продължете към съдържанието

Бюджет 2022 г.

Отчет м. януари 2022 г.

Отчет м. февруари 2022 г.

Отчет първо тримесечие 2022 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ – до 31.01.2022

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ – до 30.06.2022                                                      ПРОЕКТИ АПСПО И ППО