Продължете към съдържанието

ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Обръщение към родителите

Декларация

Информирано съгласие

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ БРЕЗИЧКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИЕМА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19