Продължете към съдържанието

ЗА НАС

Детска градина „Първи юни”-гр.Панагюрище, създадена преди 40 години, е с богата история, традиции, утвърден престиж и заема достойно място в предучилищното образование и обществения живот на града.

    Мисията на ДГ „Първи юни” като образователна институция е да бъде професионално подготвено пространство за игра, познание, общуване и творчество, като желани и значими за детето и неговите родители.

    Основна цел на детското заведение е утвърждаването й в търсено и любимо място за живот на детето, гарантирайки насърчаване и развитие на детския творчески порив така, че всяко дете да живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения.

    ДГ „Първи юни”, с капацитет 110 деца, функционира с 4 възрастови групи. За малчуганите се грижат 9 висококвалифици-рани учители и 9 служители, които с професионализъм и обич отключват пред децата вратите на познанието, творчеството и добротата.

ГРУПИ

Мечо Пух

Учителки: Мария Белишка - ст. учител
Ваня Долева - учител
помощник – възпитател: Павлина Костуркова

Мики Маус

Учителки: Севделина Раленекова – ст. учител
Иванка Белишка - учител помощник - възпитател - Димитрийка Мичкюрова

"Том и Джери"

Учителки: Цветанка Мурджева - ст. учител
Нора Ангеловска – учител помощник – възпитател: Петрана Фитлекова

"Снежанка и приятели"

Учителки: Пенка Еленова - ст. учител
Неда Вълнева – учител, помощник – възпитател: Стефка Байрякова

НАШИЯТ ЕКИП

Мария Белишка - ст. учител

Група "Мечо Пух"

Ваня Долева - учител

Група "Мечо Пух"

Севделина Раленекова - ст. учител

Група "Мики Маус"

Иванка Белишка - учител

Група "Мики Маус"

Цветанка Мурджева -ст. учител

Група "Том и Джери"

Нора Ангеловска - учител

Група "Том и Джери"​

Пенка Еленова - ст. учител

Група "Снежанка и приятели"

Неда Вълнева - учител

Група "Снежанка и приятели"

МАТЕРИАЛНА БАЗА

       Детската градина разполага с отлична материално-техническа база, слънчев, озеленен двор, създаващи благоприятна атмосфера, уют и среда за комфорт и изява на всяко дете.

    .През 2014 година беше открита и нова спортна зала с многофункцио-нална насоченост – тук се провеждат не само ситуациите  по физическа култура, но и заниманията по английски език и танци; тук творят децата от групата по приложни изкуства; провеждат се тренировките по футбол. 

     Всяка група разполага със занималня и отделна спалня. Оборудването на помещенията е съобразено с изискванията за правилно отглеждане на деца в предучилищна възраст.

    В сградата са обособени помещения за занимания по физическа култура и спортни игри, музика, помещения за работа на екипа за подкрепа и личностно развитие.

   Градината разполага с музикален салон, оборудван с детски музикални инструменти и гардеробна с костюми за всеки повод и празник.

   За ситуациите по физическо култура децата имат на разположение просторен физкултурен салон, разполагащ с различни уреди и пособия съобразени с възрастовите изисквания.

 

ВИЗИЯ

 

  • Продължаване на традициите и утвърждаване авторитета на ДГ „Първи юни“ сред родителската общественост за висок стандарт в образователната дейност в тясно сътрудничеството и в подкрепа на родителя. 
  • Висока професионална реализация, удовлетвореност от работата и отговорност на екипа към резултатите от работата с децата.
  • Да е място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Създаване на условия за личностно развитие, подкрепа и възможност за изява на децата.
  • ДГ „Първи юни“ да осигури среда за 3–7-годишните деца, гарантираща тяхното интелектуално, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
Цеца Радивчева - Калпакова

Директор ДГ "Първи Юни"