Продължете към съдържанието

Бюджет 2023 г.

Отчет м. януари 2023 г.

Отчет м. февруари 2023 г.

Отчет първо тримесечие 2023 г.

Отчет м. април 2023 г.

Отчет м. май 2023 г.

Отчет м. юни 2023 г.

Отчет м. юли 2023 г.

Отчет м. август 2023 г.

Отчет м. септември 2023 г.

Отчет м. октомври 2023 г.

Отчет м. ноември 2023 г.

Отчет м. декември 2023 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ ППО –                                                      до 30.09.2023

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ АПСПО  м. октомври 2023                                                     

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ ППО  – м. октомври 2023                                                   

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ АПСПО   м. ноември 2023                                                   

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ ППО  – м. ноември 2023                                                   

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ АПСПО   м. декември 2023                                                   

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ ППО       м. декември 2023