Продължете към съдържанието

Бюджет 2023 г.

Отчет м. януари 2023 г.

Отчет м. февруари 2023 г.

Отчет първо тримесечие 2023 г.

Отчет м. април 2023 г.

Отчет м. май 2023 г.

Отчет м. юни 2023 г.

Отчет м. юли 2023 г.

Отчет м. август 2023 г.

Отчет м. септември 2023 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ ППО – до 30.09.2023