Продължете към съдържанието

Документи

Основни документи

ПРАВИЛНИК НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИ ЮНИ гр. ПАНАГЮРИЩЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА В ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

СТРАТЕГИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ“ гр. ПАНАГЮРИЩЕ

ИНФО 136 – ДЕТСКА ГРАДИНА

Харта на клиента

Анкетна карта

Харта

Вътрешни правила

УКАЗАНИЯ

Вътрешни правила 2019 г.

Заповед ВП

Достъп до обществена информация

 Процедура 2018 г.

Протокол 2018 г.

Вътрешни правила 2018 г.

Заявление 2018 г.

Списък на категориите информация

Издаване на УПи УП3

Правила за издаване

Заявление УП – 2

Заявление УП – 3

Протокол УП – 2 

Протокол УП – 3

Разлика и уточнение между УП2 и НОИ

Протокол за приемане на разликата между УП – 2 и НОИ

Разлика между УП – 2 и НОИ

Уточняване на разликата