ОБЯВИ

Обява за доставка на плодове и млечни продукти – 2019 Г.

Заповед за обявяване на заявител  – 2019 г.

Обява за конкурс за допълнителни дейности  – 2019 г.